Отток, как в 2014-м, обвал рубля на 20%: аналитики оценили предложенные в США санкции

Переадресация на страницу:
Отток, как в 2014-м, обвал рубля на 20%: аналитики оценили предложенные в США санкции

https://www.forbes.ru/finansy/452581-ottok-kak-v-2014-m-obval-rubla-na-20-analitiki-ocenili-predlozennye-v-ssa-sankcii