Открывшего стрельбу в воздух мужчину задержали в центре Москвы

Переадресация на страницу:
Открывшего стрельбу в воздух мужчину задержали в центре Москвы

https://www.pnp.ru/social/otkryvshego-strelbu-v-vozdukh-muzhchinu-zaderzhali-v-centre-moskvy.html