Распараджэнне № 5рп ад 11 студзеня 2022 г.

Переадресация на страницу:
Распараджэнне № 5рп ад 11 студзеня 2022 г.

http://president.gov.by/ru/documents/rasparadzhenne-no-5rp-ad-11-studzenya-2022-g