Колона грузовиков, предназначенных для перевозки вакцины от коронавируса, попала в ДТП в Ташкенте

Переадресация на страницу:
Колона грузовиков, предназначенных для перевозки вакцины от коронавируса, попала в ДТП в Ташкенте

https://podrobno.uz/cat/obchestvo/kolona-gruzovikov-prednaznachennykh-dlya-perevozki-vaktsiny-ot-koronavirusa-popala-v-dtp-v-tashkente/