Президент Левитс: будущая Академия юстиции должна установить высокую планку

Переадресация на страницу:
Президент Левитс: будущая Академия юстиции должна установить высокую планку

https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-levits-budushaya-akademiya-yusticii-dolzhna-ustanovit-vysokuyu-planku-26601