Разошлись в показателях: почему KPI часто вредят бизнесу в долгосрочной перспективе

Переадресация на страницу:
Разошлись в показателях: почему KPI часто вредят бизнесу в долгосрочной перспективе

http://www.forbes.ru:443/karera-i-svoy-biznes/421641-razoshlis-v-pokazatelyah-pochemu-kpi-chasto-vredyat-biznesu-v