Вечер встречи выпускников в Покровском филиале МПГУ

Переадресация на страницу:
Вечер встречи выпускников в Покровском филиале МПГУ

http://mpgu.su/obyavleniya/strukturnyie-podrazdeleniya-obyavleniya/pokrovskiy-filial-obyavleniya/vecher-vstrechi-vypusknikov-v-pokrovskom-filiale-mpgu-2/