На физическом рынке цена нефти падает гораздо ниже биржевых котировок

Переадресация на страницу:
На физическом рынке цена нефти падает гораздо ниже биржевых котировок

http://www.capital.ua/ru/news/139634-na-fizicheskom-rynke-tsena-nefti-padaet-gorazdo-nizhe-birzhevykh-kotirovok